Projecten gesteund door Emmaus

Ubuntuhuis Utrecht

Het Ubuntuhuis is een kleinschalig buurthuis dat gerund wordt door vrijwilligers met ondersteuning van een parttimebetaalde kracht. Het Ubuntuhuis wil vooral open staan om mensen te ontvangen die zich buiten de samenleving voelen staan en niet gemakkelijk waardering vinden op andere plekken. Het is steeds meer een plek geworden waar mensen zonder verblijfsstatus en/of vast onderdak tot rust kunnen komen en samen eten, Nederlandse les volgen, sporten, tv kijken, theater spelen en samen activiteiten buitenshuis ondernemen. Er is ook een kleine groep bezoekers die wel Nederlands burger is, maar ook te maken hebben met armoede, afhankelijkheid van instanties en hun beslissingen, sociale uitsluiting of persoonlijke drempels hebben om andere mensen te ontmoeten.

Ubuntuhuis

Het Ubuntuhuis wil naast het organiseren van praktische en ontspannende activiteiten, ook de inzichten en ervaringen van mensen in armoede verzamelen en verdiepen. Het Ubuntohuis probeert een kleinschalige lokale beweging op gang te brengen van mensen die voor zichzelf en voor elkaar opkomen. Die samen een bredere visie ontwikkelen dan alleen het overleven van hun eigen situatie, zodat zij elkaar ook kracht kunnen geven.

Emmaus Haarzuilens steunt dit project in 2014 met € 3.725,–