Projecten gesteund door Emmaus

Nachtopvang Weerdsingel Utrecht

Nachtopvang Weerdsingel is een nachtopvang voor mensen die niet rechtmatig in Nederland verblijven. Het gaat om bijvoorbeeld uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Nachtopvang Weerdsingel vangt 20 kwetsbare vrouwen en mannen op die niet rechtmatig in Nederland verblijven. Deze groep heet ook wel ongedocumenteerden.

Nachtopvang Weerdsingel Utrecht

De Nachtopvang Weerdsingel biedt geen permanente opvang. Voor een plek in de opvang is toegang nodig van de gemeente Utrecht. In eerste instantie wordt voor maximaal drie weken toegang gegeven. Als de toegang is gegeven is er voor de periode dat de toegang is gegeven een bed op een tweepersoonskamer gereserveerd. Het is dan niet nodig om dagelijks een plek te reserveren.

Na maximaal drie weken wordt in overleg tussen hulpverleners en de gemeente bepaald of de opvang nog nodig is. Doel van de opvang is het bieden van een veilige plek om aan te sterken en tot rust te komen. We stellen mensen in de gelegenheid zelf of met een hulpverlener elders een permanente plek vinden en gericht te werken aan een oplossing voor hun situatie, in Nederland of in het land van herkomst.

De nachtopvang Weerdsingel wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van verschillende fondsen, waaronder: Skanfonds, KFHein Fonds en het Oranje Fonds. Emmaus Haarzuilens steunt dit project voor 2 jaar (vanaf 2014) met € 50.000,– per jaar.