Projecten beleid en ondersteuning

Waarom steunen we projecten?

Onze woon-werkgemeenschap bestaand uit voormalig dak- en thuislozen, inwonend idealisten en vrijwilligers. Met zijn allen werken we aan een duurzame, eerlijke en leuke samenleving. Van de opbrengst van onze kringloopbedrijvigheid kunnen we onszelf bedruipen. En we houden nog een kwart van de inkomsten over om kleinschalige projecten te ondersteunen, in binnen- en buitenland.

Eerste levensbehoeften

We streven naar een wereld zonder armoede. Daarom steunen wij initiatieven waarin dak- en thuislozen en ongedocumenteerden een nieuw bestaan opbouwen. Iedereen zou voorzien moeten zijn in eerste levensbehoeften zoals eten, onderdak en toegang tot water.

Om hier effectief aan bij te dragen richten we ons niet op noodhulp, maar meer op het creëren van mogelijkheden om in eigen levensonderhoud te voorzien. Dit kan op verschillende manieren: kringloopbedrijvigheid zoals bij ons, door landbouw, ambachten of het leveren van diensten.

Projecten met blijvend effect

Welzijn moet natuurlijk niet ten koste gaan van mensen elders of van komende generaties. Daarom is duurzaamheid een belangrijk criterium bij het beoordelen van projecten. Uit die overweging steunen we bij voorkeur projecten met een blijvend, structureel effect.

Zelfstandig verder

Buitenlandse projecten moeten zo veel mogelijk gedraaid worden door de lokale bevolking. Graag helpen we mensen om zichzelf en anderen in staat te stellen een beter bestaan op te bouwen, en om te werken aan een betere en mooiere wereld.

We steunen geen individuen maar groepen die blijvend kansen en mogelijkheden creëren, bijvoorbeeld door het overbrengen van kennis en vaardigheden. We steunen ook projecten die bijdragen aan bewustwording en het wakker schudden van gewetens. Want samen bereiken we meer; hoe meer mensen er meedoen hoe meer we voor elkaar krijgen.

Het is voor ons ook zeer belangrijk dat er geen afhankelijkheidsrelatie ontstaat tussen ons en de projecten, maar dat na verloop van tijd het project zelfstandig verder kan.