Onze visie en doelen


Bij Emmaus draait het om mensen. Voor mensen die geen dak boven het hoofd hebben, kunnen onze woon-werkgemeenschappen een rustpunt zijn; een plek waar men woont, werkt en op adem kan komen en weer plannen voor de toekomst kan maken. Waar je zinvol bezig bent in het kringloopbedrijf en samenleeft met anderen. Emmaus is geen hulpverleningsinstantie. Iedereen binnen de groep is medeverantwoordelijk voor de goede gang van zaken. Op die manier werkt iedereen samen aan zijn toekomst en aan die van anderen. In Nederland zijn op dit moment acht Emmaus woon-werkgemeenschappen.

Kringloopwinkels
Emmaus staat ook voor medewerkers in de kringloopwinkels, die geen woon-werkgemeenschap zijn. Deze worden vrijwel volledig door vrijwilligers draaiende gehouden. Mensen kunnen er werkervaring opdoen, of vinden er een leuke en zinvolle dagbesteding. Eén die ertoe doet, want gezamenlijk werken deze vrijwilligers hard om goede gebruikte spullen weer een tweede leven te geven en de afvalberg te verminderen. Op dit moment zijn er behalve de woon-werkgemeenschappen 15 kringloopwinkels zonder mogelijkheid om er te wonen. Alle Emmausvestigingen hebben een kringloopbedrijf als bron van inkomsten en zijn aangesloten bij Emmaus Nederland. Zij onderschrijven de idealen en algemene visie die bij Emmaus horen. Maar ze hebben ook hun eigen karakter, een eigen sfeer en een eigen uitwerking van de manier van (wonen en) werken.

Goede doelen
De meeste groepen houden geld over, waardoor ze in staat zijn steun te geven aan projecten op het gebied van armoedebestrijding in binnen- en buitenland. Het gaat dan bijvoorbeeld over voedselbanken, projecten voor kinderen in de buurt en ontwikkelingsprojecten in de derde wereld. In de winkels is informatie te krijgen over de goede doelen die de vestiging gesteund heeft. Verder bieden veel winkels hulp in natura aan wie dit echt nodig heeft.

Missie

Waardeloos? Zelden als het om goederen gaat en nooit als het om mensen gaat. Wij zijn een radertje in een mondiale samenleving. Een wereld die sterk is ingesteld op economische groei, vaak ten koste van mensen en grondstoffen. Wij willen waarde teruggeven aan mensen en goederen. Waarbij mens en zorg voor het milieu centraal staan. Dit alles op weg naar een duurzame wereld, die kansen biedt op een menselijk bestaan voor iedereen.

Visie

Kringloopbedrijvigheid is het middel om ons doel te bereiken. Hierbij werken we samen op basis van gelijkwaardigheid. Onze woon- en werkgemeenschap is onafhankelijk. We zijn solidair met de mensen aan de onderkant van de samenleving en met mensen die vechten tegen (de oorzaken van) onrecht.

Hier onder vindt u ons Strategisch Meerjarenplan 2022-2027.