Over Emmaus

Bij Emmaus draait het om mensen. Voor mensen die geen dak boven het hoofd hebben, kunnen onze woon-werkgemeenschappen een rustpunt zijn; een plek waar men woont, werkt en op adem kan komen en weer plannen voor de toekomst kan maken. Waar je zinvol bezig bent in het kringloopbedrijf en samenleeft met anderen.

Emmaus is geen hulpverleningsinstantie. Iedereen binnen de groep is medeverantwoordelijk voor de goede gang van zaken. Op die manier werkt iedereen samen aan zijn toekomst en aan die van anderen. In Nederland zijn op dit moment acht Emmaus woon-werkgemeenschappen.

Wij zijn Emmaus Haarzuilens

Bij Emmaus Haarzuilens heeft tweedehands alles te maken met een tweede kans. In de woonwerkgemeenschap in een prachtige landelijke omgeving onder de rook van Utrecht, kunnen mensen terecht die zijn vastgelopen. De groep voorziet in zijn eigen levensonderhoud door het ophalen en doorverkopen van gebruikte goederen.

De woongroep

Op een wekelijkse markt in Haarzuilens en in onze Utrechtse kledingwinkel krijgen de tweedehands spullen een tweede leven en laat Emmaus zien dat consuminderen een goed idee is. Een deel van de verdiensten ongeveer een derde – wordt geschonken aan sociale projecten. Bij Emmaus Haarzuilens komen samen wonen, samen werken en samen delen op een slimme manier bij elkaar.

“We geven niet alleen mensen een tweede kans, spullen ook”

In de woongroep in Haarzuilens is plek voor veertien mensen, jong en oud. Wie uit een probleemsituatie

komt en daar verbetering in wil aanbrengen, is welkom. Mensen met een zware verslavingsproblematiek of met ernstige lichamelijke of psychische klachten kunnen niet bij Emmaus terecht; Emmaus is geen hulpverlenende instantie. Emmaus Haarzuilens is er ook voor mensen die vanuit hun idealen een steentje willen bijdragen aan een betere samenleving.

De bewoners van de groep krijgen kost en inwoning en ontvangen zakgeld. Sommigen blijven hun leven lang, anderen vertrekken na verloop van tijd.

Emmaus in de wereld

Emmaus Haarzuilens is een van de zeven Emmaus woonwerkgemeenschappen in Nederland. Daarnaast zijn er vrijwilligersgroepen, waar geen mensen wonen maar waar wel tweedehands spullen verkocht worden en ruimte is voor sociale ontmoetingen. Het steunen van projecten is hier een belangrijk doel. Samen vormen deze Emmaus-groepen de Nederlandse tak van Emmaus wereldwijd

Emmaus werd in Frankrijk opgericht door de priester Abbé Pierre, die vanaf 1949 daklozen opving en bekend werd toen hij tijdens de strenge winter van 1954 aandacht vroeg voor het lot van daklozen.

Emmaus International bestaat inmiddels uit 425 lidorganisaties in 41 verschillende landen in Afrika, Amerika, Azië en Europa. Deze organisaties voeren op lokaal niveau inkomst-genererende activiteiten uit met mensen die sociale uitsluiting hebben ervaren, om zo toegang te krijgen tot hun grondrechten en door hun collectieve actie te laten zien dat er geloofwaardige alternatieven zijn voor onrecht.

Een filmpje over onze tweedehands winkel op Mgr. van de Weteringstraat 1 in Utrecht, met echt Utrechtse voice-over door onze bewoner Ron.