Projecten gesteund door Emmaus

Armoedecoalitie Utrecht

De armoedecoalitie Utrecht heeft als doel de positie van financieel minder draagkrachtigen te verbeteren. Kinderen hebben hierbij de speciale aandacht van de coalitie.

In Utrecht bestaan diverse uiteenlopende kleinschalige initiatieven die zich inzetten om mensen in een financieel kwetsbare positie  te helpen.  De hulp bestaat vaak uit materiĆ«le noodoplossingen en verwijzing naar gemeente en reguliere zorg- en welzijnorganisaties. Door de krachten van  deze initiatieven en organisaties te bundelen in een Armoedecoalitie kunnen meer mensen op een goede manier de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.
De coalitie wil aan haar doel werken door:

Website Armoedecoalitie
  • Het verbeteren van het gebruik van gemeentelijke regelingen en maatschappelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen
  • Het signaleren van en adviseren over het (niet goed) functioneren van regelingen en voorzieningen
  • De samenwerking vergroten tussen organisaties die een taak (zouden moeten) hebben in de armoedebestrijding
  • Informatie uitwisseling over armoede en armoedebestrijding.