Emmaus mutual health organizations

Binnen de wereldwijde Emmaus-beweging bestaan er allerlei soorten initiatieven en projecten. Eén daarvan zijn de zogenaamde “Emmaus mutual health organizations”, een community-based vangnet in gebieden waar toegang tot (betaalbare) gezondheidszorg voor een deel van de bevolking niet vanzelf spreekt. Het bestaan van zulke organisaties is essentieel en geeft mensen hoop in moeilijke leefomstandigheden, zeker ten tijde van corona. Er zijn nu vier Emmaus mutual health organisations: in India, Bangladesh, Burkina Faso en Benin. Dankzij solidariteit tussen individuen en de financiële constructie met lidmaatschapsgeld, kan kwaliteitszorg worden geleverd aan mensen voor wie dat voorheen onbereikbaar was. 

Een citaat van Dr Rahul, werkzaam bij het Mutual Health Centre in de buurt van New Delhi : “Many members were given day care treatment. We were also able to support many members who had lost their jobs. We are happy that we have this small facility and it was able to help the members. The medicines and the medical equipment procured have proved useful. Thanks to Emmaus International for their support.”