Over 100% Kringloop

Kringloop is geen beschermd begrip; iedereen kan een kringloopwinkel beginnen. Hoe weet je dan of je met een betrouwbare kringloopwinkel te maken hebt? Kijk of de winkel het keurmerk 100% Kringloop! heeft. Dit garandeert dat de kringloopwinkel professioneel georganiseerd is en verantwoordelijk omgaat met mens en milieu. Kringloopwinkels die lid zijn van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) kunnen dit keurmerk aanvragen. Zij krijgen het niet zo maar. Ze doorlopen eerst een audit om te toetsen of ze voldoen aan de kwaliteitseisen.

100% Mens

 Een 100% Kringloop!winkel is een sociale onderneming . Net als elk ander bedrijf levert een sociale onderneming een product of dienst. Waar bij andere bedrijven het maken van winst vaak het hoofddoel is, is dat bij sociale ondernemingen niet het geval. Geld verdienen is voor 100%!Kringloopwinkels een middel om maatschappelijke meerwaarde te creëren, zoals bijvoorbeeld de bestrijding van armoede.

Een 100% Kringloop!winkel staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en heeft dus werkplekken voor mensen voor wie het lastig is om een reguliere baan te vinden. Dat kunnen langdurig werklozen zijn, mensen met een beperking of ex-gedetineerden. Ook voor vrijwilligers of gepensioneerden zijn er werkplekken. In 2016 bestond landelijk 17 procent van het aantal medewerkers bij 100% Kringloop!winkels uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 31 procent van de medewerkers was vrijwilliger.

100% Milieu

 Het hergebruiken van spullen is een stuk beter voor het milieu dan recyclen of nieuw produceren. Het maken van één spijkerbroek kost ongeveer 10.000 liter water. Als je een spijkerbroek koopt in een 100% Kringloop!winkel, bespaar je dus een heleboel water. Alles wat je tweedehands koopt, scheelt gebruik van grondstoffen en energie.

En wist je dat een 100% Kringloop!winkel per jaar gemiddeld 100.000 kilo textiel inzamelt en 430.000 kilo huisraad? Dat scheelt een hoop afval. Door spullen nog een tweede, derde of vierde leven te geven, zorgen kringloopwinkels dus voor een vermindering van de afvalberg (er hoeft niet iets nieuws te worden geproduceerd). En goederen die niet meer verkocht kunnen worden, laten wij op een verantwoorde manier verwerken. Van de 135 miljoen kilo aan goederen die de 100% Kringloop!winkels per jaar ophalen, wordt 42 procent opnieuw verkocht of hergebruikt. Nog eens 41 procent wordt gerecycled. Dit komt dus niet op de afvalberg en dat scheelt 117 miljoen kilo CO₂-uitstoot . Dat staat gelijk staat aan het een jaar lang verwarmen van ruim 40.000 woningen.

Logo 100% Krtingloop