Onze visie en doelen

Onze visie:  Wat we belangrijk vinden

Wij vinden dat ieder mens recht heeft op een woonplek, werk en op volwaardige deelname aan de maatschappij. Ongeacht geslacht, ras, geloof of afkomst. We vinden dat we zelf een taak hebben te vervullen om dit doel te bereiken. Dat doen we door opvang en werk te bieden aan mensen die dat nodig hebben.

Wij geloven, dat iedere medewerker talenten en vaardigheden heeft waarmee hij een waardevolle bijdrage kan leveren aan ons bedrijf. Daarom wordt elke medewerker aangesproken op wat hij kan betekenen voor de gemeenschap. Wij zijn er van overtuigd, dat deze benadering de waarde van de persoon erkent en bijdraagt aan het gevoel van eigenwaarde. We zeggen vaak: “Kom ons helpen anderen te helpen en misschien word je er zelf door geholpen.”

Daarnaast strijden we tegen armoede, overconsumptie en overbelasting van het milieu. In de kringloopwinkel krijgen de ‘welvaartsresten’ van onze maatschappij een tweede leven.

We vinden het verder belangrijk om op een duurzame manier samen te wonen en te werken, zodat onze aarde niet overbelast wordt. Immers, “er is voldoende voor ieders behoefte maar niet voor ieders hebzucht”. Ook onszelf willen we niet overbelasten; in de huidige hectische 24 uurs economie kan ieder van ons 1 dag per week minder werken.

En niet in de laatste plaats: door het in de praktijk brengen van onze visie in onze manier van samen wonen en werken geven we zin en inhoud aan ons éigen leven.

Onze belangrijkste doelstellingen zijn:

  1. Het opvangen van mensen die uit een probleemsituatie komen in een sociale omgeving.
  2. Op een duurzame manier samen wonen en werken.
  3. Kleinschalige projecten in binnen- en buitenland financieel en materieel ondersteunen.
  4. Een kritisch geluid laten horen tegen missstanden in de wereld.
  5. Het verder ontwikkelen en verbreiden van de Emmaus aanpak.

De manier waarop wij samen wonen en werken binnen Emmaus Domstad geeft ons een structuur en een vast dagritme en mensen om ons heen die in ons verhaal willen delen. Dat biedt een ieder van ons de mogelijkheid om zijn of haar persoonlijke doelen te bereiken, onder het motto; “Een bed èn een reden om eruit te komen.”

Alles in de hoop dat sommigen van ons na verloop van tijd door groeien richting een meer zelfstandige woon- en/of werksituatie, of richting een langdurigere verbintenis aan Emmaus als dragende kracht.