Global Report van Emmaus International: onze strijd tegen armoede

27 oktober 2021

"De stem van de mensen zonder stem moet de machthebbers 's nachts wakker houden.", aldus Abbé Pierre, oprichter van de wereldwijde Emmaus-beweging. Met deze gedachte heeft Emmaus International haar eerste mondiale rapport uitgebracht, met de  strijd tegen armoede als onderwerp. Het is een wake-up call voor ons allemaal en een stem voor mensen die doorgaans niet gehoord worden, omdat ze in armoede leven, dakloos zijn, geen papieren hebben of om een andere reden worden buitengesloten.

Lees het rapport hier: https://www.ourvoicesmatter.international/en/rapport-mondial/ 

Op 17 oktober is het rapport uitgebracht, de VN-Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. Naar verwachting zullen 150 miljoen extra mensen in extreme armoede belanden in de nasleep van de Covid-19-crisis (bron: Wereldbank). Daarnaast leiden onze dominante productie- en consumptiemodellen tot een snelle aantasting van het milieu en toenemend menselijk lijden. Tegen deze achtergrond belicht Emmaus International de oplossingen die door de 425 Emmaus-groepen over de hele wereld naar voren worden gebracht.
Wat hebben de Emmaus-organisaties in Brazilië, India en Frankrijk, en in elk van de 41 landen waar we werken met elkaar gemeen? Gemeenschappelijke eisen en claims om armoede en uitsluiting aan te pakken! Want armoede is niet onvermijdelijk en evenmin is het een natuurlijk fenomeen! Armoede laten voortbestaan is een politieke keuze, die aangepakt kan en moet worden. Het rapport nodigt besluitvormers uit om inspiratie te putten uit de praktijkervaringen van Emmaus-organisaties wereldwijd en te luisteren naar de oplossingen die zij voorstellen. Armoede bestrijden betekent het systeem veranderen dat het veroorzaakt! De ervaring van Emmaus geeft ons hoop dat een alternatieve manier van samenleven mogelijk is. 

Wilt u de oproep van Emmaus om een wereld zonder armoede en uitsluiting te realiseren ondersteunen? Teken dan onze petitie en deel de campagne: https://www.ourvoicesmatter.international/en/sign-the-appel/

Laatst gewijzigd op zaterdag, 30 oktober, 2021 - 09:50