ANBI Stichting Emmaus Haarzuilens

Stichting Emmaus Haarzuilens
Eikstraat 14
3455 SJ HAARZUILENS

tel:  030 - 677 15 40
fax: 030 - 677 58 32

e-mail: haarzuilens@emmaus-utrecht.nl

Opgericht op 12 juni 1986
KvK-nr: 41182055
RSIN:     803888181

Download pdf's

Bekijk jaarverslagen

Jaaroverzicht Emmaus Haarzuilens 2017

 

Jaaroverzicht Emmaus Haarzuilens 2016

 

Jaaroverzicht Emmaus Haarzuilens 2015

 

Jaaroverzicht Emmaus Haarzuilens 2014

 

Jaaroverzicht Emmaus Haarzuilens 2013

 

Jaaroverzicht Emmaus Haarzuilens 2012