Armoedebestrijding

Armoedecoalitie Utrecht

Emmaus Domstad maakt deel uit van de Armoedecoalitie in Utrecht. Dit is een samenwerkingsverband van uiteenlopende kleinschalige initiatieven in Utrecht, die zich inzetten om mensen in een financieel kwetsbare positie te helpen. Kinderen krijgen hierbij speciale aandacht. Door de krachten van deze initiatieven en organisaties te bundelen in een Armoedecoalitie, kunnen meer mensen op een goede manier de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. De coalitie wil aan haar doel werken door:

  • Het verbeteren van het gebruik van gemeentelijke regelingen en maatschappelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen;
  • Het signaleren van en adviseren over het (niet goed) functioneren van regelingen en voorzieningen;
  • De samenwerking vergroten tussen organisaties die een taak (zouden moeten) hebben in de armoedebestrijding;
  • Informatie uitwisseling over armoede en armoedebestrijding.

Lees meer op Armoedecoalitie Utrecht .

Voedselbank

Emmaus Parkwijk is één van de organisatoren van het Pluspunt in Leidsche Rijn (ook wel voedselbank genoemd). Hier kunnen mensen met een minimuminkomen wekelijks een voedselpakket ophalen. Ook wordt sociaal-juridische ondersteuning geboden. Het Pluspunt is ook een ontmoetingsplek waar mensen een kop koffie of thee kunnen drinken en een praatje kunnen maken. De middagen worden gedraaid door vrijwilligers uit de buurt.

Contactgegevens: Projecthuis Kersentuin

Atalantahof 11, Parkwijk-Zuid. Telefoon: 06 832 173 04

Email: voedselbankplusleidscherijn@gmail.com

Uitgifte dinsdag van 14:30-16:30 uur

Coördinatoren: Rene van Bemmel en Sabiet Balwantgir

Meer weten? Ga naar Tussenvoorziening .

Projectsteun

Emmaus Parkwijk draait geheel zelfvoorzienend. Dat betekent dat we voor ons inkomen niet afhankelijk zijn van subsidies. We houden zelfs regelmatig geld over. Met dit extra geld steunen we kleinschalige projecten in binnen- en buitenland die aansluiten bij onze eigen doelstellingen. Vaak kiezen we projecten uit, van mensen die we persoonlijk kennen.

Voorbeelden van projecten die we de laatste jaren gesteun hebben zijn:

  • Weeshuis voor zwerfkinderen in Peru
  • Biogasproject in Nepal
  • Steunpunt Illegalen in Utrecht
  • Opleidings- en werkproject voor werkloze jongeren in Tanzania