Algemeen Nut Beogende Instelling

Emmaus in Utrecht bestaat uit vijf vestigingen die verdeeld zijn over 2 zelfstandige stichtingen. De stichtingen hebben een eigen bestuur en maken zelf een jaarverslag. De twee stichtingen zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting.