50 jaar samen wonen, samen werken, samen delen in cijfers

In 2016 viert Emmaus Haarzuilens haar 50ste jubileum. Hieronder een klein overzicht van wat we in die 50 jaar hebben bereikt.

Samen wonen

Met de verbouw van de varkensstallen in 1967 bood Emmaus Haarzuilens onderdak aan 12 personen. Door de jaren heen is er verbouwd en nieuw gebouwd. Het aantal beschikbare kamers bedraagt nu 14 aangevuld met een logeerruimte voor gasten.
Tot begin jaren negentig waren er nog regelmatig ‘nachtslapers’ – daklozen die voor een nacht onderdak kregen. Met de komst van de nachtopvang in Utrecht (o.a.  Sleep Inn en NoiZ ) is deze functie vervallen.
De verblijfstijd van de bewoners varieert  sterk. Sommige komen voor een overbruggingsperiode, anderen hebben de tijd nodig om een nieuwe start te maken en daarnaast is het voor een aantal een manier van leven. Verder zijn er regelmatig (buitenlandse) gasten.
Gedurende de afgelopen 50 jaar hebben meer dan 1.000 personen voor kortere of langere tijd deel uitgemaakt van onze woon-werkgemeenschap.

Samen werken

We (de bewoners en ± 25 vrijwilligers) werken samen in ons kringloopbedrijf: ophalen, sorteren en verkopen van 2de hands goederen.
Op afroep halen we per jaar bij zo’n 3.000 adressen goederen op – van een zak kleding tot de ontruiming van een volledige woning. Daarnaast staat er op het gemeentelijke afvalscheidingsstation aan de Tractieweg in Utrecht een container waar bezoekers bruikbare spullen kunnen inzetten. Verder staan er een aantal kledingcontainers in De Meern en Harmelen.
Alles bij elkaar gaat het om ruim 500 ton (500.000kg) goederen per jaar. Dat alles verlaat ons terrein weer via de klanten, als bulkgoed (lompen, papier, metaal en wit-& bruingoed) en een klein deel gaat weer als afval naar het afscheidingsstation.
Rekening houdend met een geringere aanvoer in de beginperiode komen we op ruim 20.000 ton ingezamelde goederen in  afgelopen 50 jaar.

Samen delen

Het samen delen wordt in eerste instantie praktisch uitgevoerd door het samen wonen in de woon-werkgemeenschap. Daarnaast breiden we het uit buiten onze gemeenschap .
Als Emmaus Haarzuilens zijn we door de inkomsten uit de kringloopbedrijvigheid financieel zelfstandig. We ontvangen geen subsidie. Doordat we als bewoners leven op basis van kost, inwoning en zakgeld  blijven er ruim voldoende middelen over voor het steunen van kleinschalige projecten in binnen- en buitenland.
De aanvragen komen via de post of via persoonlijke contacten. We krijgen zo’n 60 aanvragen per jaar die in de projectvergadering worden besproken en beoordeeld.

Inmiddels zijn er honderden projecten gehonoreerd. Van een gift van honderd euro tot projecten van vele duizenden euro’s. Van Nederland tot alle continenten. De teller voor het gesteunde bedrag staat inmiddels op € 3.500.000,--.

Duurzaamheid

De tijdsgeest noopt ons tot een verslagje over duurzaamheid. Duurzaamheid zit echter zo’n beetje in de genen van Emmaus. Uit een Emmaus foldertje uit de jaren zeventig:
“Waardeloos” kennen wij niet. Zelden als het gaat over materiaal. Nooit als het gaat over mensen.
De tijd wil wat. Van voddenrapers werden we kringlopers en we stonden al hoog in de ‘ladder van Lansink’ voordat de ladder er was.

In 2008 deed TNO een onderzoekje op verzoek van de Branchevereniging van Kringloopbedrijven: “Zo becijferde TNO dat het inzamelen van één ton goederen door kringloopwinkels gelijk staat aan een besparing van eveneens één ton CO2.” Met onze totale ophaal komen dan op  20.000 ton CO2 besparing.

Vanaf 2011 zijn we bezig met zonnepanelen te plaatsen. Er liggen nu 151 panelen op de loodsen met een totaal vermogen van 36.000 kWp. Verder hebben we nog ‘winddelen’ in een windmolen en is begin 2015 een hybride warmtepompinstallatie geplaats in het woonhuis.
We blijven gaan voor een duurzame samenleving.