Vacature bestuurslid Penningmeester

De huidige penningmeester heeft aangegeven januari 2024 het stokje te willen overdragen.

Emmaus Haarzuilens

Stichting Emmaus Haarzuilens is een woon- en werkgemeenschap voor mensen die een dak boven hun hoofd nodig hebben. Emmaus biedt een plek om tot rust te komen en de mogelijkheid om te werken aan perspectief. Iedereen werkt mee en neemt binnen zijn/haar mogelijkheden verantwoordelijkheid voor de woongroep en voor het kring- loopbedrijf. Emmaus Haarzuilens ondersteunt verschillende projecten in het binnen- en buitenland en levert een bijdrage aan een duurzame samenleving. Bij Emmaus Haarzuilens wonen en werken ca. 14 bewoners en zo’n 40 vrijwilligers. Tijdelijk wordt een Oekraïens echtpaar opgevangen door Emmaus.

De bewoners wonen en werken bij Emmaus op basis van kost, inwoning en leefgeld. De gemiddelde verblijfsduur
is 3-5 jaar. Enkele bewoners zorgen voor continuïteit doordat zij als dragende krachten de kerngroep van de woon- werkgemeenschap vormen. De kerngroep heeft de operationele verantwoordelijkheid en neemt het voortouw in het ondernemen van diverse activiteiten.
Emmaus Haarzuilens is lid van de Federatie Emmaus Nederland en onderschrijft het Emmaus Manifest dat internati- onaal is aangenomen door alle Emmaus groepen. Emmaus Haarzuilens is een (financieel) gezonde stichting met een betrokken groep bewoners en vrijwilligers. Afgelopen jaar heeft de woon- werkgemeenschap een transitie doorge- maakt en staat voor nieuwe uitdagingen. Komende jaren ligt de focus op het verstevigen van de kerngroep en het verbreden van een netwerk rondom Emmaus.

Het bestuur van Emmaus Haarzuilens

Het bestuur bestaat uit vijf externe leden en twee bewoners die samen een enthousiast team vormen met een warm hart voor de woon- en werkgemeenschap.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het bewaken van de Emmaus-gedachte door deze mede vorm te geven in een langetermijnvisie, door toezicht te houden op de continuïteit, de huisvesting, de financiën en het welzijn van bewo- ners en vrijwilligers. Ieder bestuurslid heeft een aandachtsgebied/taak op het gebied van duurzaamheid, wonen, netwerken, financiën of leren en ontwikkelen. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en secretaris. De benoeming is voor een periode van 3 jaar. Voor de operationele administratie is er een administrateur.

Criteria voor de vacature van bestuurslid met de portefeuille financiën/penningmeester:

 • Ervaring en inzicht in financiën op managementniveau.
 • Kennis en inzicht in het voeren van een deugdelijke boekhouding
 • Ondersteuning kunnen bieden bij het opmaken van de jaarrekening en de verslaglegging ervan.
 • Het kunnen vertalen van cijfers naar de zichtbare inpact van de Emmaus Haarzuilens.
 • Affiniteit met het gedachtengoed van Emmaus en de doelgroep.
 • Strategisch kunnen denken en handelen.
 • Een verbinder die zich kan verplaatsen in mensen.
 • Een integere en transparante persoon, die affiniteit heeft met de doelstelling van de Emmaus, die zich kan ver- plaatsen in mensen en niet statusgevoelig is.
 • Ervaring als bestuurslid. De bestuursfunctie is onbezoldigd. Het bestuur komt een keer per maand bijeen om samen met de kerngroep de stand van zaken te bespreken. Tevens zal er vanuit het aandachtsgebied van het bestuurslid de nodige tijd en zorg voor de functie nodig zijn. Verwachte tijdbesteding is 80-100 uur per jaar. Praktische Informatie Wil je meer weten over Emmaus Haarzuilens? Bezoek de website www.emmaus-utrecht.nl. Wil je informatie over de functie of wil je solliciteren, neem dan contact op met
  • voorzitter Kees Verhoef (06 52 677 848)
  • of (huidige) penningmeester Roel Vriezen (06 83 081 555) • of bestuurslid Hanneke Rouwers (06 54 638 267) Als u wilt solliciteren ontvangen we graag voor 7 december 2023 uw CV en motivatie op mailadres secretariaatemmaushaarzuilens@gmail.com. Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.